Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

ROT-avdrag

ROT-avdraget främjar kundens möjlighet att anlita byggare. Som fastighetsägare kan man få ROT-avdrag med 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per kalenderår och person. Det avser tjänster rörande reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Från och med 1 juli 2024 kommer ROT-avdraget höjas till 75 000kr.

ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Avdraget är ett sätt att stimulera till vita bygg- och hantverkstjänster. ROT-avdraget möjliggjordes 2004-2005 men blev inte allmänt känt förrän 2007.

Många privatpersoner önskar idag ett direkt ROT-avdrag på sin faktura. För att man som byggare ska få betalt för hela arbetet måste man då ansöka om resterande del från skatteverket. Denna del betalas normalt ut inom 10 dagar.

För att nyttja avdraget måste man:

 • vara fyllda 18 år.
 • vara obegränsat skattskyldig i Sverige.
 • äga hela eller delar av bostaden där arbetet avses utföras.
 • inte redan ha nyttjat avdraget om 50 000 kr för innevarande år.

FÖR DIG SOM UTFÖR ROT-TJÄNSTEN

Tillvägagångssätt för ROT-avdrag för dig som utför ROT-tjänsten:

 1. I samband med att du kommer överens med kunden om att utföra ett arbete, ber du om:
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Information om att personen äger den berörda bostaden
 • Bostadens beteckning
 • Organisationsnummer (vid bostadsrättsförening)
 • Information om hur mycket ROT kunden nyttjat för innevarande år för att försäkra både dig och kunden om att kunden är berättigad till ROT-avdrag för arbetet. 
 1. Sätt igång med arbetet.

 2. När arbetet är klart är det dags att fakturera, eller delfakturera om det gäller ett större jobb och ni har kommit överens om detta. Du drar av 30 % av hela arbetskostnaden (inkl. moms) direkt på fakturan. Var uppmärksam på om kunden överskrider skattereduktionsgränsen för i så fall måste du dra av mindre, alternativt inget alls på den aktuella fakturan.

  Fakturan ska innehålla:
 • Namn, adress och person- eller organisationsnummer på den som utfört arbetet, d.v.s. du som hantverkare eller företaget som du arbetar för.
 • Uppgift om er F-skattsedel.
 • Uppgift om vilka arbeten som utförts samt var geografiskt.
 • En specifikation där fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor framgår.
 • Mervärdesskattens storlek.

Mer om ROT-godkända fakturor framgår på skatteverkets hemsida, se länk nedan till Skatteverket.

 1. Nu är det dags att begära resterande del från Skatteverket, och det gör du genom att fylla i blanketten Begäran om utbetalning, preliminär skattereduktion ROT-arbete som hittas på Skatteverkets hemsida. 

Kort efter att du har skickat in begäran, får du ett beslut från Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Du eller ditt företag bör sedan ha pengarna inom 10 dagar. Skulle du mot förmodan få ett beslut om att pengarna inte kommer att betalas ut, kontakta Skatteverket.

 

MER INFORMATION