Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

 

Personuppgiftsansvarig

Hallstaviks Bygghandel 559099-3472 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

 

Insamling av personuppgifter

Om du som privatperson eller kontaktperson för din organisation har en affärsmässig relation med oss, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifterna används för administration av våra avtal, marknadsföring och profilering av våra tjänster samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Ansöker du om konto hos oss gör vi en kreditupplysning. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till konsulter som vi anlitar som revisorer, advokater och transportörer. Vi har personbiträdesavtal med samarbetspartners och tjänsteleverantörer som vi lämnar ut dina personuppgifter till som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part, exempelvis polis eller myndighet om det rör misstanke om brott.

Lagring

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vill du inte längre vara kund hos oss raderar vi eller avidentifierar de uppgifter som går med hänvisning till olika lagkrav, som exempelvis garantiärenden och bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Vid utelämnande av sådan information kommer vi att behöva säkerställa din identitet. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering.

Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Du kan kontakta oss gällande vår personuppgiftshantering på Info@hallstaviksbygghandel.sE