Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Trärådhuset

Trärådhuset

För att bygga ett hus krävs en hel del fackkunskap. Hur anläggs en stabil och fuktsäker grund? Hur ska en korrekt vägganslutning mot ett mellanbjälklag utföras? I verktyget Trärådhuset kan du få svar på de här och många andra frågor.

I verktyget Trärådhuset visas, både översiktligt och i detalj, hur ett trähus ska vara konstruerat på ett professionellt sätt. Sajten är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt. Trärådhuset är framtaget i samarbete med Svensk Trä.

Till verktyget Trärådhuset