Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖRETAGSKUND & PRIVATKUND


Hallstaviks Bygghande AB Allmänna sälj- och
leveransvillkor för leveranser av byggmaterial till företag och privatpersoner.
För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07,
bilaga med följande tillägg och ändringar. Skulle föreskrift i orderbekräftelsen strida mot nedanstående
allmänna sälj- och leveransvillkor eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen.

Orderbekräftelse:
1. Till bekräftelse av beställningen lämnar
Hallstaviks bygghandel en skriftlig orderbekräftelse. Syftet
med orderbekräftelsen är att sammanställa och
tydliggöra beställningen. Köparen ska omgående
granska orderbekräftelsen och omgående påtala
eventuella felaktigheter i denna till Hallstaviks bygghandel.
Om felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska
orderbekräftelsen anses utgöra innehållet i
beställningen.


2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska
köparen omedelbart vid mottagandet av varorna
kontrollera att leveransen överensstämmer med
följesedel och beställning. Skulle avvikelser
föreligga ska köparen omedelbart kontakta
Hallstaviks bygghandel. Om så inte sker ska den avtalade
leveransen anses ha det innehåll som framgår av
följesedeln.


3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor
mm är vägledande och bara bindande för
Hallstaviks bygghandel i de delar de uttryckligen har noterats i
orderbekräftelsen.


4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning,
support, kvantitetsberäkning efter
ritningsunderlag etc. är uteslutande service som
Hallstaviks bygghandel inte påtar sig något ansvar för.


5. Det förutses att den som köper komponenter
till byggnader, specialmaskiner etc själv har eller
har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.


6. Hallstaviks bygghandel påtar sig inget ansvar för eventuella
fel eller upplysningar i varuinformation som har
utarbetats av våra leverantörer. Detta gäller
varje form av säljmaterial, varubeskrivning,
monteringsanvisning och bruksanvisning.

Leverans, transport och mottagande.
7. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker
leverans genom att varan utlämnas till köparen
på eventuellt anvisat leveransställe eller - om
sådan uppgift saknas - vid Hallstaviks bygghandel
anläggning där varan beställts.


8. Om det inte uttryckligen framgår av
orderbekräftelsen att av Hallstaviks byggnadel anordnad
transport ingår i priset ska Hallstaviks bygghandel vara
berättigad att debitera transport med belopp
som anges i orderbekräftelsen eller - om sådan
uppgift saknas - med ett belopp motsvarande
Hallstaviks bygghandels normala transporttaxa.


9. Hallstaviks bygghandel är inte skyldig att lämna ut varan
utan föregående betalning om kredit inte har
avtalats med köparen.


10. Om köparen blir försenad med mottagandet
eller avhämtandet av varan eller betalningen av
avtalat förskott eller betalning för varan när kredit
inte avtalats, ska Hallstaviks bygghandel ha rätt att fakturera
efter överenskomna betalningsvillkor från den
avtalade leveransdagen. Hallstaviks bygghandel debiterar
särskild lagrings- och hanteringskostnad 1 månad, efter att varan ankommit till Hallstaviks bygghandel.
Efter 3 månader anses köparen ha haft skälig tid
på sig att avhämta varan och Hallstaviks bygghandel tar ej
längre något ansvar for förvaringen så till vida att
köparen inte köpt denna tjänst.


11.När avtal är träffat om att leverans ska ske på
av köparen anvisad plats, levereras varorna så
nära den platsen som möjligt, efter chaufförens
omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller med
annan fara uppkommer.


12. Köparen ska ställa nödvändigt manskap till
hjälp med avlastningen. Om inte denna
förpliktelse skulle infrias av köparen är säljaren
ändå berättigad till att företa leverans på
leveransstället. Följesedel eller fraktsedel anses i
så fall som erkänd dokumentation att leverans
genomförts och avlämnande skett.


13. Kostnader för väntetid vid avlastning hos
köparen eller andra kostnader som uppstår, vid
av köparen anvisat leveransställe, debiteras
köparen.


Reklamationer
14. Reklamationer måste alltid anmälas
skriftligen till Hallstaviks bygghandel.


Ansvar vid försenad leverans.
15. Hallstaviks bygghandel ska vid försenad leverans, som
Hallstaviks bygghandel ansvarar för, utge ett vite enligt ABM
07 punkt 12, dock inte med någon begränsning
av lägsta vitesbelopp. Med ändring av ABM 07
punkt 12 gäller att vitet ska beräknas på värdet av
de försenade varorna.


16. ABM 07 punkt 13 ska inte gälla. Utgivande av
vite ska utgöra full och slutlig kompensation för
förseningen, dock att köparen även om vite utges
kan ha hävningsrätt i vissa fall enligt ABM 07
punkt 15 - 16.


Betalningsvillkor
18. Om betalning inte skett enligt
betalningsvillkoren, förbehåller Hallstaviks bygghandel sig
rätten att hålla inne med ytterligare leveranser till
köparen oavsett om leveranserna har ett
samband.


19. Beställningsvaror debiteras kunden dagen
efter hemkomst till vårt lager. Eventuell
handpenning tas ut om kredit inte har
överenskommit med kunden.


Avbeställning och returer
20. Specialprodukter och beställningsvaror tas ej
i retur. Om leverantören kan ta emot beställd
vara så gäller deras returvillkor för återlämnande
av varan. Vanligtvis tas returavgift och returfrakt
ut.


21. Köparen har rätt att returnera lagervaror
(varor som normal lagerförs av Hallstaviks bygghandel) även
efter leverans. Vid hämtning av varor med lastbil,
tillkommer frakt enligt ordinarie
transportprislista. Återlämning får ske senast 3
månad efter leverans. Återlämnad vara ska vara
hel och ren samt i förekommande fall emballerad
i originalförpackning. Retur gäller inte på material
som förvarats utomhus med risk för fuktskada,
fyndvaror, blandad färg, kapade skivor, trävaror,
infästning i lösvikt, brutna förpackningar och
varor som tillverkats på beställning som t. ex
måttbeställda bänkskivor eller varor som
beställts specifikt till köparen. Vid retur av
beställningsvaror gäller leverantörens
bestämmelser, returfrakt samt avgift för vår
hantering (returhantering).