Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Hållbara val

Hållbara val

Håll utkik efter märkningen Hållbara val i våra butiker och online. Under den här symbolen samlar vi produkter som är bra för dig som bygger hållbart.

Vad krävs för att märkas med Hållbara val? 

För att en produkt ska få märkningen i vår e-handel Plattan, samt i våra fysiska butiker så ska produkten uppfylla minst en av dessa bedömningar:

  • BASTA - Basta
  • Byggvarubedömningen - Rekommenderas
  • SundaHus - A
  • Svanenmärkt
  • EU-Blomman

På produktsidan i vår e-handel Plattan kan man tydligt se vilken av bedömningarna produkten har fått. Genom att märka ut de produkter som uppnår högsta betyg i innehållsbedömningarna så kan vi hjälpa till att vägleda våra kunder, båda vad gäller miljö och arbetsmiljö.

Nedan följer en genomgång av varje märkning och dess symboler. 

BASTA    

BASTA är ett system för att bedöma innehållet i en produkt. Syftet är att användaren ska få hjälp att göra medvetna val för att kunna fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA gör en bedömning av produktens innehåll där den sedan kategoriseras i något av BASTAS bedömningsnivåer. Den högsta och bästa kriterienivån BASTA, begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. BETA är en lägre nivå som begränsar utfasningsämnen och DEKLARERAD är den lägsta nivån där produkten inte uppfyller kriterierna för BASTA eller BETA. Om en produkt har blivit bedömd i BASTA-systemet så kommer bedömningen framgå på produktsidan i vår e-handel Plattan.

    

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln samt social påverkan i leverantörsledet. Byggvarubedömningen kategoriserar de bedömda produkterna som Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) eller Undviks (orange), där Rekommenderas är deras bästa bedömningsnivå. Om en produkt har blivit bedömd i Byggvarubedömningen så kommer bedömningen framgå på produktsidan i vår e-handel.    

SUNDAHUS 

SundaHus miljödata är ett system för att bedöma innehållet i en produkt och hjälpa kunden att göra medvetna materialval för att undvika produkter med farliga ämnen.

SundaHus kategoriserar de bedömda produkterna som A, B, C+, C- eller D, där A är deras bästa bedömningsnivå. Om en produkt har blivit bedömd i SundaHus så kommer bedömningen framgå på produktsidan i vår e-handel Plattan.

 

Svanen 

Svanen är en välkänd miljömärkning som bedömer produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Både produkter liksom hela byggnader kan Svanenmärkas. Om en produkt har blivit Svanenmärkt så kommer Svanens logga framgå på produktsidan i vår e-handel Plattan.

 

EU-Blomman 

EU-Blomman är Europas motsvarighet till Svanen och går även under namnet EU Ecolabel. Märkningen är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram. Om en produkt har fått märkningen EU-blomman så kommer EU-Blommans logga framgå på produktsidan i vår e-handel Plattan.